logo
Outsourcing kadrowo - płacowy

Koncentracja na podstawowej działalności firmy, oszczędność czasu i redukcja kosztów - to główne zalety outsourcingu kadrowo-płacowego, który oferuje nasza firma. Nie inwestuj więcej w drogie oprogramowanie wymagające ciągłych aktualizacji. Nie śledź już zmian w ustawach i przepisach. Nie doszkalaj po raz kolejny swoich pracowników. Oddaj w ręce naszych specjalistów obsługę całego działu kadr i płac.

Korzystanie z usług zewnętrznych pracowników, nie wymaga tworzenia miejsc pracy i opłacania składek. Jednocześnie gwarantuje wysoką jakość wykonywanych czynności, przy zachowaniu całkowitej poufności danych płacowych. Eksport działu kadrowo-płacowego na zewnątrz, umożliwia również kontrolę adekwatności pracy i płacy. Stały pracownik musi otrzymać wypłatę co miesiąc, bez względu na to ile wykonał w tym czasie pracy. Wynajęty specjalista zostanie wynagrodzony tylko za to, co rzeczywiście zrobił.

Outsourcing kadrowo-płacowy nie zmienia nic w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, pozwala za to efektywnie zarządzać kosztami zatrudnienia.

Outsourcing usług

To odpowiedź na niepewne czasy w gospodarce. Przekazując nam część zakładu pracy związaną z zasobami ludzkimi, mogą Państwo zaoszczędzić nawet do 40 % kosztów zatrudnienia (nie licząc wynagrodzeń netto), bez ponoszenia przy tym żadnego ryzyka.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, zapraszamy do kontaktu z naszym oddziałem we Wrocławiu.

Przeczytaj artykuł - "Rzeczpospolita"

Przeczytaj artykuł - "Gazeta podatkowa"


 

Jak to działa?

Krok 1.

Gdy zdecydują się Państwo na skorzystanie z naszych usług, poprosimy o przekazanie zestawienia zatrudnionych osób. Dział kadr i płac naszej firmy przygotuje dokument informujący Państwa dotychczasowych pracowników o przejęciu przez nowego pracodawcę i wyśle go imiennie do każdego z nich.

Krok 2.
Pracownicy zostaną przejęci przez Centrum Niderlandzkie Sp. z o.o. oraz Royal Sp. z o.o., agencje których właścicielem jest K.u.K.-E.F.I. Internationale Logistik + Handels + Beteiligungs + Verwaltungs GmbH, na podstawie artykułu 231 Kodeksu Pracy. Dotychczasowe warunki zatrudnienia i wynagradzania pozostaną bez zmian. Pracownik w terminie dwóch miesięcy od momentu przejścia, ma prawo rozwiązać stosunek pracy z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

Krok 3.
Po uprawomocnieniu się przejęcia pracowników, będą Państwo zobowiązani do przekazania akt osobowych wraz z całą historią zatrudnienia i wynagradzania. Z chwilą przekazania dokumentów, nasz dział kadr i prac, dokonuje naliczeń wynagrodzeń oraz prowadzi całą dokumentację kadrowo-płacową.

Krok 4.
W siedzibie Państwa firmy zostaje wyznaczona osoba pełniąca funkcję koordynatora. Jeśli nie mają Państwo możliwości wyznaczenia takiej osoby, agencje delegują te obowiązki na jednego ze swoich pracowników. Koordynator odpowiada za prawidłowy i rzetelny obieg informacji. Pracownicy mający problem lub sprawę z zakresu kadr i płac zwracają się bezpośrednio do koordynatora, który sprawy te przekazuje do działu kadr i płac.

Krok 5.
Decyzje kadrowo-płacowe leżą wciąż w Państwa gestii. Po stronie naszej firmy pozostają natomiast wszystkie obowiązki pracodawcy.

Krok 6.
Otrzymują Państwo co miesiąc fakturę za wykonaną usługę. Jest ona zawsze mniejsza niż łączny koszt wynagrodzeń pracowników. Dodatkowo istnieje możliwość obniżenia tych kosztów jeszcze bardziej dzięki upustom, które negocjujemy indywidualnie z każdym Klientem.

 

Dane firmy K.u.K.-E.F.I. Internationale Logistik + Handels + Beteiligungs + Verwaltungs GmbH All Rights Reserved